قرارگاه فرهنگی تربیتی کمیل و تیم FC.SAYYAD

در شروع چهل سالگی انقلاب اسلامی این قرارگاه کار خود را با تربیت نونهالا و نوجوانان شروع به کار کرده و در سایه حضرت حق ادامه فعالیت خواهد داد.